Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie


Budynek szkoły

Materiały, które mają być zamieszczone na stronie proszę przesyłać tutaj.


AKTUALNOŚCI


separator

Ogólnopolski Szkolny Konkurs „Strofy o szkole” - wyniki (pdf)


separator

dodatk

Trzeci rok z rzędu bierzemy udział w konkursie.
Prosimy o głosowanie.
Należy się pierwszy raz zarejestrowć, kliknąć w link aktywacyjny przesłany w mailu i następnie codziennie oddawać głos na nasz
FILM.


separator

bez

Bierzemy udział w III edycji konkursu na najlepszy projekt dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowany w roku 2014 w województwie pomorskim w ramach Kampanii Na Drodze do Bezpieczeństwa. Nasz projekt nosi tytuł:


Mały potrafi - jak przetrwać w dżungli ruchu drogowego


separator

dodatk

separator

Uwaga!


Zasady naboru na kółko plastyczne w klasach I-III (pdf)

separator

Uwaga - ważne!!!

Zgłoszenia na świetlicę


Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z zapisami w statucie szkoły:

Świetlica
&24
3. Do świetlicy, w pierwszej kolejności, przyjmowani są uczniowie klas I – III, których rodzice (prawni opiekunowie) udokumentują zatrudnienie.

4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) - karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej wychowawczyniom świetlicy.

6. Doraźnie, w związku z organizacją dojazdów do szkoły, ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie.

Z uwagi na bardzo dużą, wstępną liczbę zgłoszeń (nieuzasadnionych) i tłok panujący na świetlicy uniemożliwiający jej bezpieczne funkcjonowanie od poniedziałku, 3 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzona weryfikacja złożonych zgłoszeń.

Z uwagi na brak załączników do zgłoszeń na świetlicę (informacje o zatrudnieniu obojga rodziców oraz fakt, że uczniowie nie oczekują na dowóz autobusowy) zgłoszeni uczniowie nie będą objęci opieką świetlicy, ponieważ nie spełniają statutowych wymogów.


Dyrektor szkoły
Ewa Kosznik


separator

Zapraszamy do naszej szkolnej gazetki internetowej
Nasza gazetka nazywa się: PAPUŻKA.


separator

Uwaga


W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami jakoby
Szkoła Podstawowa w Baninie zbierała fundusze na pomoce dydaktyczne
informujemy, że nie podjęliśmy akcji zbierania żadnych środków pieniężnych
za pośrednictwem osób postronnych.


Dyrekcja szkoły


separator



separator

Serdeczne podziękowania
dla p. Piotra Budrewicza i firmy Ambit
za zakup brakujących kamizelek odblaskowych
dla uczniów naszej szkoły
w ramach akcji „Bezpieczny na drodze”.


separator

dodatk

separator

Szanowni Absolwenci


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety on-line:
Ankieta
Dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu badania.


separator

W NASZEJ SZKOLE
w roku szkolnym 2014/2015


dodatk         dodatk

dodatk    dodatk

separator

Szkoła przystąpiła do programu SKO.

Uczniowie naszej szkoły mogą oszczędzać
posiadając własne konto w banku.

Szkolne Kasy Oszczędności

Opiekunem jest p. Grażyna Żołnowska.

Oświadczenia rodziców o przystąpieniu dziecka do SKO
do pobrania w sekretariacie.


separator

Na stronie Kuratorium można zobaczyć
Przykłady dobrych praktyk,
w których znalazły się też zajęcia realizowane na terenie naszej szkoły.


separator

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa
im. ks. prałata Józefa Bigusa


ul. Lotnicza 15
80-297 Banino


tel.:
(58) 681 89 20

e-mail:
sp1banino@poczta.onet.pl

Budynek szkoły

Pedagog szkolny
Małgorzata Lewińska
e-mail: pedagogbanino@tlen.pl
pedagogbanino@o2.pl

wośp

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

w naszej szkole